Oklevelet Szereztek

 

Védés

Szerző

Disszertáció

Tézisfüzet

Jegyzőkönyv

44.

2016

Ferenczi István

Valós idejű ipari Ethernet rendszerek kritikus idő meghatározási módszereinek kidolgozása

Tézisfüzet 

 Jegyzőkönyv

43.

2016

Varga Attila Károly

Vezeték nélküli szenzorhálózatok önszerveződő és önjavító képességének vizsgálata

Tézisfüzet 

 Jegyzőkönyv

42.

2015

Pintér Judit Mária

A BESZÉDMINŐSÉG AUTOMATIKUS ÉRTÉKELÉSE

Tézisfüzet 

 Jegyzőkönyv

41.

2015

Trohák Attila

ÚJ IRÁNYÍTÁSI, TERHELÉSELOSZTÁSI ÉS TÁVDIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA, ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

Tézisfüzet 

 Jegyzőkönyv

40.

2015

Tóth Zsolt

Efficiency Analysis of Inflection Rule Generation

Booklet 

 Jegyzőkönyv

39.

2014

Csendes Csilla

Szimmetrikus stabil eloszlások paramétereinek egy robusztus becslési eljárása és alkalmazása

Booklet 

 Jegyzőkönyv

38.

2014

Hriczó Krisztián

Newtoni és nem-newtoni folyadékok határréteg problémáinak numerikus és analitikus vizsgálata síkfelületen

Booklet 

 Jegyzőkönyv

37.

Folyamatban

Öznur Yurt

 ANALYSIS OF GENERIC FOOD SUPPLY CHAIN: THE CASE OF OLIVE OIL INDUSTRY IN TURKEY

Booklet 

 Jegyzőkönyv

36.

2014.

Bodolai Tamás

 Vonalkamerás rezgésmérési és feldolgozó módszerek fejlesztése

Tézisfüzet 

Booklet

 Jegyzőkönyv

35.

2014.

Vincze Dávid

 FUZZY SZABÁLY INTERPOLÁCIÓ ALAPÚ Q-TANULÁS

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

34.

2014.

Krizsán Zoltán

KITERJESZTETT FRI MÓDSZEREK, ÉS ALKALMAZÁSAIK 

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

33.

2013.

Ladányi Richárd

 SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

32.

2013.

Formanek Bence

INFOKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK TULAJDONSÁGAIHOZ ILLESZKEDŐ DIGITÁLIS VIDEÓ STREAM ÁTMÉRETEZÉS MÓDSZEREINEK KIDOLGOZÁSA ÉS VIZSGÁLATA  

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

31.

2013.

Barabás Péter

Domain- and language-adaptable natual language controlling framework

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

30.

2013.

Bátofri Richárd

A szolgáltatott villamos energia minőségének és a hatékonyságának on-line vizsgálata

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

29.

2012.

Unhauzer Attila

Villamos hálózati fogyasztók zavarhatásainak és teljesítményprofiljainak vizsgálata új mérési és modellezési módszerekkel

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

28.

2012.

Bednarik László

Automatizált kérdésgenerálás annotált szövegből

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

27.

2012.

Kota László

Hozzárendelési feladatok logisztikai ráfordítás alapján történő optimalizálása hálózatszerűen működő, műszaki felügyeletet  és karbantartást ellátó rendszerekben

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

26.

2012

Tamás Péter

Vizsgálati módszer elméleti megalapozása és kidolgozása a késztermék raktározási tevékenység kiszervezésére

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

25.

2011

Baksáné Varga Erika

Ontológia-alapú szemantikai annotáció és tudásábrázolás nyelvtantanuló rendszerben

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

24.

2011

Nagy Ferenc

Algoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

23.

2011

Szilvásiné Rozgonyi Erika

Nemlineáris peremérték problémák megoldásainak vizsgálata és néhány folyadék mechanikai alkalmazás

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

22.

2011

Tóth Lajos Tibor

Tranziens és kváziperiodikus folyamatok Analízise az Idő-frekvencia tartományban

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

21.

 2010

Veres Laura

Osztályozási fák, durva halmazok és alkalmazásaik

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

20.

 2010

Sipos Gergely

Irányított gráfokkal leírt elosztott alkalmazások helyességének biztosítása csoportmunka környezetekben

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

19.

 2009

Lengyelné Szilágyi Szilvia

Részbenrendezés maximális kompatibilis kiterjesztéseiről ütemezéselméleti vonatkozásokkal

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

18.

 2009

Agbeko Kwami Nutefe

The role of the maximum operator in the theory of measurability and some applications

 Tézisfüzet_eng

 Jegyzőkönyv

17.

 2008

Tanja Sieber

Ontology-Based Modeling and Reuse of Technical Documentation

 Tézisfüzet_eng

 Jegyzőkönyv

16.

 2008

Rádai Levente

Többszintes, tömbtárolásos automatizált gépkocsi-tároló rendszerek irányításának elméleti megalapozása

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

15.

 2008

Körei Attila

Fogalomhálók Alkalmazása Osztályozásfelbontási Problémákra

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

14.

 2008

Kovács József

Konzisztens állapottér átvitel üzenetközvetítéssel kommunikáló párhuzamos algoritmusok számára Grid környezetben

 Tézisfüzet_eng

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

13.

 2008

Kulcsár Gyula

Ütemezési modell és heurisztikus módszerek az igény szerinti tömeggyártás finomprogramozásának támogatására

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

12.

 2008

Mileff Péter

Kiterjesztett újságárus modell alkalmazása az igény szerinti tömeggyártás készletgazdálkodási problémáiban

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

11.

 2007

Johanyák Zsolt

Fuzzy szabály-interpolációs módszerek és mintaadatok alapján történő automatikus rendszergenerálás

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

10.

 2007

Gyurkó István

Informatikai berendezéseket zavaró hálózati visszahatások vizsgálata

 Tézisfüzet_eng

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

9.

 2006

Jónap Károly

Foundation Fieldbus kommunikációra épülő folyamatirányítás teljesítőképességi kérdései

 Tézisfüzet_eng

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

8.

 2005

Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Modellek és megoldási algoritmusok logisztikával integrált elektronikus piacterekhez

 Tézisfüzet_eng
 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

7.

 2005

Ormos László

Soft Computing Method Based On Thom’s Catastrophe Theory For Controlling Of Large-Scale Systems

 Tézisfüzet_eng

 Tézisfüzet_hun

 Jegyzőkönyv

6.

 2004

Gubán Miklós

Késleltetett összeszerelő üzemek logisztika orientált telepítéséreszolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

5.

 2004

Gubán Ákos

Késleltetett összeszerelő üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

4.

 2003

Stefán Péter

Combined Use of Reinforcement Learning and Simulated Annealing:Algorithms and Applications 

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

3.

 2002

Nehéz Károly

A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv 

2.

 2002

Hornyák Olivér

Esztergálási műveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv

1.

 2001

Samad Dadvandipour

Solving some optimization problems of computer aided process planning in CIM-enviroment

 Tézisfüzet

 Jegyzőkönyv