Varga Attila Károly Nyilvános Védése

Varga Attila Károly nyilvános védésére 2016. május 31-én 11.00 órakor kerül sor. Helyszíne: Villamosmérnöki Intézet, Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék Könyvtára, Informatikai épület, II. em. 214. sz.

Értekezés címe: Vezeték nélküli szenzorhálózatok önszerveződő és önjavító képességének vizsgálata

Témavezető: Dr. Czap László

A disszertáció és a tézisfüzet a következő linkekről tölthető le: disszertáció, tézisfüzet