Disszertációk

Skapinyecz Róbert

Cím Logisztikai hálózatok rizikótényezőinek kezelése
Év 2018
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 46

Dr. Kulcsárné Forrai Mónika

Cím Kiterjesztett modellek és módszerek erőforrás-korlátos termelésütemezési feladatok megoldására
Év 2017
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 45

Ferenczi István

Cím Valós idejű ipari Ethernet rendszerek kritikus idő meghatározási módszereinek kidolgozása
Év 2016
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 44

Varga Attila Károly

Cím Vezeték nélküli szenzorhálózatok önszerveződő és önjavító képességének vizsgálata
Év 2016
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 43

Pintér Judit Mária

Cím A BESZÉDMINŐSÉG AUTOMATIKUS ÉRTÉKELÉSE
Év 2015
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 42

Trohák Attila

Cím ÚJ IRÁNYÍTÁSI, TERHELÉSELOSZTÁSI ÉS TÁVDIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA, ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA
Év 2015
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 41

Tóth Zsolt

Cím Efficiency Analysis of Inflection Rule Generation
Év 2015
Dokumentumok Booklet, Jegyzőkönyv
Sorszám 40

Csendes Csilla

Cím Szimmetrikus stabil eloszlások paramétereinek egy robusztus becslési eljárása és alkalmazása
Év 2014
Dokumentumok Booklet, Jegyzőkönyv
Sorszám 39

Hriczó Krisztián

Cím Newtoni és nem-newtoni folyadékok határréteg problémáinak numerikus és analitikus vizsgálata síkfelületen
Év 2014
Dokumentumok Booklet, Jegyzőkönyv
Sorszám 38

Öznur Yurt

Cím ANALYSIS OF GENERIC FOOD SUPPLY CHAIN: THE CASE OF OLIVE OIL INDUSTRY IN TURKEY
Év 2016
Dokumentumok Booklet
Sorszám 37

Bodolai Tamás

Cím Vonalkamerás rezgésmérési és feldolgozó módszerek fejlesztése
Év 2014
Dokumentumok Tézisfüzet, Booklet, Jegyzőkönyv
Sorszám 36

Vincze Dávid

Cím FUZZY SZABÁLY INTERPOLÁCIÓ ALAPÚ Q-TANULÁS
Év 2014
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 35

Krizsán Zoltán

Cím KITERJESZTETT FRI MÓDSZEREK, ÉS ALKALMAZÁSAIK
Év 2014
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 34

Ladányi Richárd

Cím SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL
Év 2013
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 33

Formanek Bence

Cím INFOKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK TULAJDONSÁGAIHOZ ILLESZKEDŐ DIGITÁLIS VIDEÓ STREAM ÁTMÉRETEZÉS MÓDSZEREINEK KIDOLGOZÁSA ÉS VIZSGÁLATA
Év 2013
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 32

Barabás Péter

Cím Domain- and language-adaptable natual language controlling framework
Év 2013
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 31

Bátofri Richárd

Cím A szolgáltatott villamos energia minőségének és a hatékonyságának on-line vizsgálata
Év 2013
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 30

Unhauzer Attila

Cím Villamos hálózati fogyasztók zavarhatásainak és teljesítményprofiljainak vizsgálata új mérési és modellezési módszerekkel
Év 2012
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 29

Bednarik László

Cím Automatizált kérdésgenerálás annotált szövegből
Év 2012
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 28

Kota László

Cím Hozzárendelési feladatok logisztikai ráfordítás alapján történő optimalizálása hálózatszerűen működő, műszaki felügyeletet és karbantartást ellátó rendszerekben
Év 2012
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 27

Tamás Péter

Cím Vizsgálati módszer elméleti megalapozása és kidolgozása a késztermék raktározási tevékenység kiszervezésére
Év 2012
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 26

Baksáné Varga Erika

Cím Ontológia-alapú szemantikai annotáció és tudásábrázolás nyelvtantanuló rendszerben
Év 2011
Dokumentumok Tézisfüzet_hun
Sorszám 25

Nagy Ferenc

Cím Algoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése
Év 2011
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 24

Szilvásiné Rozgonyi Erika

Cím Nemlineáris peremérték problémák megoldásainak vizsgálata és néhány folyadék mechanikai alkalmazás
Év 2011
Dokumentumok ` Tézisfüzet_hun </images/ertekezesek/2011/Szilagyine/szilvasine_booklet.pdf>`_
Sorszám 23

Tóth Lajos Tibor

Cím Tranziens és kváziperiodikus folyamatok Analízise az Idő-frekvencia tartományban
Év 2011
Dokumentumok Tézisfüzet_hun
Sorszám 22

Veres Laura

Cím Osztályozási fák, durva halmazok és alkalmazásaik
Év 2010
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 21

Sipos Gergely

Cím Irányított gráfokkal leírt elosztott alkalmazások helyességének biztosítása csoportmunka környezetekben
Év 2010
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 20

Lengyelné Szilágyi Szilvia

Cím Részbenrendezés maximális kompatibilis kiterjesztéseiről ütemezéselméleti vonatkozásokkal
Év 2009
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 19

Agbeko Kwami Nutefe

Cím The role of the maximum operator in the theory of measurability and some applications
Év 2009
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Jegyzőkönyv
Sorszám 18

Tanja Sieber

Cím Ontology-Based Modeling and Reuse of Technical Documentation
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Jegyzőkönyv
Sorszám 17

Rádai Levente

Cím Többszintes, tömbtárolásos automatizált gépkocsi-tároló rendszerek irányításának elméleti megalapozása
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 16

Körei Attila

Cím Fogalomhálók Alkalmazása Osztályozásfelbontási Problémákra
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 15

Kovács József

Cím Konzisztens állapottér átvitel üzenetközvetítéssel kommunikáló párhuzamos algoritmusok számára Grid környezetben
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 14

Kulcsár Gyula

Cím Ütemezési modell és heurisztikus módszerek az igény szerinti tömeggyártás finomprogramozásának támogatására
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 13

Mileff Péter

Cím Kiterjesztett újságárus modell alkalmazása az igény szerinti tömeggyártás készletgazdálkodási problémáiban
Év 2008
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 12

Johanyák Zsolt

Cím Fuzzy szabály-interpolációs módszerek és mintaadatok alapján történő automatikus rendszergenerálás
Év 2007
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 11

Gyurkó István

Cím Informatikai berendezéseket zavaró hálózati visszahatások vizsgálata
Év 2007
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Jegyzőkönyv
Sorszám 10

Jónap Károly

Cím Foundation Fieldbus kommunikációra épülő folyamatirányítás teljesítőképességi kérdései
Év 2006
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 9

Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Cím Modellek és megoldási algoritmusok logisztikával integrált elektronikus piacterekhez
Év 2005
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 8

Ormos László

Cím Soft Computing Method Based On Thom’s Catastrophe Theory For Controlling Of Large-Scale Systems
Év 2005
Dokumentumok Tézisfüzet_eng, Tézisfüzet_hun, Jegyzőkönyv
Sorszám 7

Gubán Miklós

Cím Késleltetett összeszerelő üzemek logisztika orientált telepítéséreszolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén
Év 2004
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 6

Gubán Ákos

Cím Késleltetett összeszerelő üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei
Év 2004
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 5

Stefán Péter

Cím Combined Use of Reinforcement Learning and Simulated Annealing:Algorithms and Applications
Év 2003
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 4

Nehéz Károly

Cím A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései
Év 2002
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 3

Hornyák Olivér

Cím Esztergálási műveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával
Év 2002
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 2

Samad Dadvandipour

Cím Solving some optimization problems of computer aided process planning in CIM-enviroment
Év 2001
Dokumentumok Tézisfüzet, Jegyzőkönyv
Sorszám 1